Friday, November 16, 2018

Rakke Koguduse sünd ja juhid

1920-ndatel aastatel hakkasid Rakkes käima Tallinnast Sinise Risti jutlustajad-evangelistid. Kokku saadi eramajas, mida kasutas oma pidude pidamiseks ka Rakke Hariduse Selts.

Pühapäevastel vaimulikel koosolekutel käis koos palju rahvast nii Rakkest kui ka ümberkaudsetest küladest. Ruum oli alati rahvast täis. Tegutses ka laste pühapäevakool.

Hiljem, kahekümnendate aastate lõpul, läks töö üle Tartu Immaanueli Baptisti Usuühingu kätte ja Rakkesse moodustati Tartu Immaanueli Baptisti Usuühingu Rakke osakond. Jutlusi käisid pidamas vennad Tartust. Esialgu omal Rakkes juhti ei olnud.

Esimesed usklikud olid Johannes ja Kristiine Šube, Eduard ja Hilda Merisalu, Johannes ja Anna Bäärt, Anna Jürgens, Helene Eensild jt.

Suurem ristimine toimus 1932.a Oljul Eduard Merisalu talu maadel jões. Ristiti 16 inimest. Ristimist viisid läbi Tartu Immaanueli vanem Karl Kaups ja Jaan Sõrra.

Koguduse kasvades tekkis vajadus oma palvela järele, kuna eramajas jäi ruum kitsaks. Kaks aastat pingsat tööd, palveid ja ohverdamisi ning kogudusel oli valmis oma maja, kuhu koguneda. Rakke palvela avamine toimus juulikuul 1934. Kõrvalruumide ja ülakorruse väljaehitamisega jätkati veel aastaid. ...Kirik hävis tulekahjus 09.03.2003.Rakke osakond sai iseseisvaks koguduseks 25. oktoobril 1936. aastal. Liikmete arv oli 44. Esimeseks kogudusevanemaks valiti Alfred Nabi (hilisema nimega Alfred Randmaa), kes töötas Rakkes kogudusevanemana 1936. aastast kuni 1941. aastani. 1937. aastal asus ta õppima Eesti Baptistide Usuühingu seminaris Tallinnas. Kogudusevanema siirdumisel Tallinnasse õppima jäi ka pühapäevakooli töö ära. Noortetööd ei tehtud. Laulu- ja mängukoor lagunes.

1939 – 1945 teenis kogudust vend Karl Tootsi

1956 – 1978 Evald Aer

1975 sügisel tegi Rakke kogudus Robert Võsu soovitusel ettepaneku Peeter Roosimaale tulla Rakkesse koguduse vanemaks. Samal ajal esitas Peetrile kutse ka Rakvere kogudus ja Peeter suundus Rakverre, kuid külastas Rakket üsna sageli kuni Meelis Etti 1985 määrati Rakke kogudusevanema kohusetäitjaks. Täna võime rõõmu ja tänuga öelda, et sidemed Peeter Roosimaaga on jätkuvalt tihedad.

1976 kutsus vanempresbüter Robert Võsu endaga Rakkesse kaasa tunnistust andma noore venna Ermo Jürma, kes koguduse kutsel 1977 tuli taas Rakkesse, kuni ta 1983 suundus Viljandi koguduse vanemaks. Ermo on kirjutanud oma mälestustes: Rakke teisel sügisel suunati mind Moskva Piibli Kaugõppekursustele. Seal käisime koos Jüri Puusaagiga vaid kahel sessioonil, sest teda kutsus Toronto kogudus Kanadasse ja mina siirdusin Saksamaale Buckowi Teoloogilisse Seminari. Minu Buckowi õpingute aastatel viisid jumalateenistusi läbi eelkõige Rakvere ja Tartu vennad. Koolivaheaegadel ja suvel olin jälle Rakkes oma koguduse keskel. Viimasel Saksamaa aastal kandis töö raskuskeset Illimar Ridaliste, kes tuli Rakkesse elama ja oli koguduse eesotsas aastatel 1983 – 1985.

1985.a. määrati koguduse vanema kohusetäitjaks Rakvere Karmeli koguduse pastor Meelis Etti, kes teenis koguduses 1987 aastani.

Enn Palmik.
Foto: Kuulutaja 2002
Seejärel oli koguduse ülevaatajaks Avispea pastor Enn Palmik 1987 - vaheaegadega 1998. aastani.

1992. aastal kinnitati Alland Parman, kes sel ajal õppis Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Rakke Koguduse pastori kohusetäitjaks. Kõrgema Usuteadusliku Seminari juures õppisid lastetööd pühapäevakooli õpetajad Tiina Teppo ja Marika Harend.

1994. aasta septembris lahkus Alland Parman Kehra koguduse vanemaks ja koguduse tööd juhtis jälle Enn Palmik Avispealt. Kohapeal koordineeris koguduse tegevust Tiina Teppo.

Kenno Leier.
Foto: Teekäija 2014
1995.a. tuli koguduse tööd juhtima Kenno Leier ja noortejuhiks Aivi Rebase, kes õppisid Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. 1996 nende lahkumise järel Kehrasse tegid tööd oma koguduse liikmed Helja-Reet Traksi eestvedamisel, ülevaatajaks oli Enn Palmik Avispealt.

Rando Selbak.
Foto: MTÜ Ülistus
1998. aasta lõpul tuli kogudusse Rando Selbak. Aasta hiljem valiti ta kogudusevanema kohusetäitjaks. 1999.a detsembris ordineeriti Kehra Misjonikooli lõpetanud Rando Selbak ja Helja-Reet Traks diakoniks ja diakonissiks.

Järgnevatel aastatel kuni tänaseni on koguduse tegemisi kohapeal koordineerinud juhatuse liikmed diakonid–diakonissid, kelleks on Helja, Rando, Tarmo, Tiina, ning koguduse elul on valvsat silma peal hoidnud praegune piirkonna vanem Eerek Preisfreund.
Eerek ja Pilvi Preisfreund.
Foto: Rakke Kogudus 2011.

Oleme tänulikud nendele inimestele. Eriti tänulikud oleme Jumalale.

Jumal on ustav! Kui inimlikult on olnud väga raskeid ja lootusetuid aegu, siis Jumal on olnud meiega raskustes ja on läbi kandnud. See annab jõudu ja kinnitab usku!

Tiina ja Helja. Foto: Rakke Kogudus 2011

Täna on koguduses 16 liiget: Tiina Teppo, Piret Tokman, Marika Morgenson, Christi Lõhmus Erg, Helja-Reet Traks, Eevi Niinemets, Sirle Ausmees, Rando Selbak, Silvi Viikmaa, Martin Lillemets, Rein Vöörmann, Merike Õun, Tarmo Õun, Katrin Selbak, Anette Ausmees, Koit Kopp, Niina Raamat (nendest kaks liitusid 2018. aasta augustis ja üks täna).

Ülaloleva ülevaate koguduse sünnist ja juhtidest esitas diakoniss Tiina Teppo koguduse 82. sünnipäeval 28. oktoobril 2018. Aitäh!

Ülevaate koostamisel on kasutatud 2011. aastal koostatud koguduse ajalugu.

Saturday, November 3, 2018

Hingedepäeva kontsert 02.11.2018

Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat - Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.
(Filiplastele 3:20-21)


Koostöös Pille Lille Muusikafondi, Rakke Koguduse ja Rakke Kultuurikeskusega toimus hingedepäeva kontsert Ao kabelis 2. novembril 2018 kell 18.

Tšellokontserdi kavaleht. Pildistas Tiina.

Kultuurikeskuse poolt oli korraldus ja juhatus. Koguduse poolt kõneles Tiina hingedepäevast, Rando esitas oma värskeima laulu ning Helja luges Anna Haava luulet. Pille Lille Muusikafondi kaudu tulid kauni kontsertkavaga tšellistid Andreas Lend ja Villu Vihermäe.

Pildile jäid külalised. Pildistas Tiina

Kontserdikuulutust jagasime koguduse FB lehelkoguduse liikmete FB grupis ning Rando laulude sõprade FB grupis. Hääd võimalust oma hinge eest hoolt kanda jagasid ka Janek, Rene ja Tiina.

Enne kontserti jõudsime Ao kalmistul puhkava Rakke Koguduse kauaaegse liikme Hilda haual küünla süüdata.

Kontserdikuulutuse kommenteerijad küsisid, kas kontsert on pühendatud elavate või surnute hingedele ning kuidas see kristlusega kokku sobib.

Meie arvates sobib lähedaste mälestamine ja igavikulistele asjadele mõtlemine kristlusega väga hästi kokku. Kontsert ei olnud pühendatud hingedele. Kohalolnud leidsid, et oli suurepärane võimalus kauni muusika saatel suunata oma mõtted igavikule, oli tõesti midagi hingele ja oli tore õhtu.

Aitäh kõigile tegijatele, tulijatele, küsijatele ja vastajatele! Kasvame koos.

Kultuurikeskuse juhataja Rene reklaamis kontserdi lõpus välja juba mitmendat aastat kultuurikeskuse ja koguduse koostöös toimuva jõuluteenistuse Ao kabelis 24. detsembril 2018 algusega kell 15. Olete oodatud!

Tuesday, October 30, 2018

Rakke Kogudus sai 82-aastaseks

Heal karjamaal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel mägedel on nende söödamaa; seal lebavad nad heal söödamaal ja käivad karjas rammusal karjamaal, Iisraeli mägedel.
(Hesekiel 34:14)


Rakke Koguduse 82. sünnipäeva tähistasime 28. oktoobril 2018 Rakke Kultuurikeskuses Kesk-Eesti meesansambli Beati kontserdiga. Ülalolevas videos katkend ühislaulust "Kui pühad koos...".

Mõned fotod koguduse sünnipäevast on koguduse 2018. aasta piltide albumis.

Rakke Koguduse liikmed. Pildistas Viljar Roosimaa. 
Rakke Koguduse sünnipäevalised. Pildistas Viljar Roosimaa.Rakke Koguduse 82. sünnipäev Rakke Kultuurikeskuses. 

Rakke Koguduse diakoniss Tiina Teppo andis ülevaate koguduse ajaloost
Koguduse sünnipäeval õnnistasime kogudusse uue liikme Niina ning õnnitlesime paar kuud varem kogudusega liitunud liikmeid Anettet ja Koitu. Augustis 2018 oli Rakke Koguduses 14 liiget; nüüd pärast Anette, Koidu ja Niina liitumist jätkame 17 liikmega. Seega suurenes meie koguduse liikmeskond sel aastal üle 20 protsendi.

Täname kõiki külalisi ja abilisi!

Thursday, October 25, 2018

Meesansambel Beati kontsert Rakke Koguduse sünnipäeval 28.10.2018

Kesk-Eesti meesansambli Beati kontsert Rakke Koguduse sünnipäeval 28.10.2018 kell 14.30 Rakke Kultuurikeskuses.
Kõiki külalisi ootab kohvilaud ja sünnipäevatort!


Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal.
(Hesekiel 34:15)


Vaata ka:

Monday, October 1, 2018

2018 III kvartal Rakke Koguduses

Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon! 
(Matteuse 12:42)

8.7.18 külalised Tartust
Pärast pikemat pausi märkisime alates 2018. aasta juulikust jälle järjepidevamalt üles koguduse sündmusi ning osalejate arve. Viie aasta tagust võrdlusmaterjali leiab postitusest Aasta 2013 Rakke Koguduses. Samuti oleme arvulisi kokkuvõtteid teinud aastatel 2015 ja 2016.

2018. aasta kolmandas kvartalis juulist septembrini toimus Rakke Koguduses 13 jumalateenistust, millest osalejate arvu märkisime üles kümnel. Jumalateenistustel oli keskmiselt 10 osalejat. Kõige vähem 2 osalejat oli jumalateenistusel suveharjal 15. juulil, kui mitmed koguduse liikmed osalesid väljasõidul Puka koguduse aastapäevale. Kõige rohkem 15 osalejat oli 16. septembri jumalateenistusel, kui meil olid külalised Kohila kogudusest ning leidis aset ka selle kvartali ainus leivamurdmine. Kokku osales koos külalistega 3. kvartali jumalateenistustel vähemalt 29 erinevat osalejat.

Juulist septembrini toimus vähemalt 11 kolmapäevaõhtust palvetundi, millest osalejate arvu märkisime üles seitsmel. Palvetundides oli keskmiselt 8 osalejat. Kõige vähem 6 osalejat oli 4. juuli ja 5. septembri palvetundides. Kõige rohkem 12 osalejat oli 19. septembri palvetunnis.

29.07.2018 Järva-Jaani koguduse aastapäeval

Kolmandas kvartalis käisime kokku viiel väljasõidul, kus oli keskmiselt viis osalejat. Neli osalejat oli kahel väljasõidul - 19. augustil Koeru koguduse aastapäeval ja 29. septembril Toompeal meestekonverentsil (neist viimase osalejate hulka ei arvestanud transporditeenust osutanud üht naist ja kaht last, kes meestekonverentsil ei osalenud). Kuus osalejat oli kolmel väljasõidul - 15. juulil Puka koguduse aastapäeval, 29. juulil Järva-Jaani koguduse aastapäeval ja 12. septembril Jõgeva koguduses eestpalve õhtul. Viiel väljasõidul osales kokku 11 erinevat osalejat.

16.09.2018 külalised Kohilast
Lisaks eelnimetatud jumalateenistustele, palvetundidele ja väljasõitudele said üles märgitud neli muud sündmust - 12. juulil MTÜ Rakke Kirik üldkoosolek viie osalejaga, 15. augustil ristimine Ao Veskijärvel 16 osalejaga, 15. septembril piirkonna nõupidamine Kiviõlis ühe osalejaga Rakke Kogudusest, 23. septembril koguduse üldkoosolek 12 osalejaga. Neil muudel sündmustel osales kokku 25 erinevat osalejat.

Kokku saime kolmanda kvartali statistikanimekirja 26 sündmust, kus osalejate arvu üles märgitud. Keskmiselt ühel sündmusel kaheksa osalejat. Väikseim osalejate arv 1 piirkonna nõupidamisel Kiviõlis 15. septembril ning suurim osalejate arv 16 ristimisel Ao Veskijärvel 15. augustil.

Kõigil neil sündmustel kokku oli vähemalt 36 erinevat osalejat, neist 33 täiskasvanut ja kolm last. Neist 36 erinevast osalejast olid 13 koguduse liikmed, 4 koguduse liikmete pereliikmed (kolm last ja üks ema), kuus koguduse sõbrad ja 13 külalised. Koguduse liikmete hulka on arvatud ka need 2 koguduse sõpra, kes said 19. augustil õnnistatud koguduse liikmeteks.

Külalised kõnelesid kolmel jumalateenistusel - 8. juulil Peeter Roosimaa ja Panainti Posmag Tartust, 19. augustil Mati ja Maie Murumaa, 16. septembril Viljar Liht jt Kohila kogudusest.

Kohvilauad toimusid kolmel külalistega jumalateenistusel, ristimisel ning ühe jumalateenistuse järel seoses koguduse liikme sünnipäevaga.

Kolmes palvetunnis ja kolmel jumalateenistusel vaatasime videoid.

15. augustil ristisime kaks koguduse sõpra ning 19. augustil õnnistasime kaks koguduse sõpra koguduse liikmeteks.

29.09.2018 pärast meestekonverentsi peatus Jägala joal
Kolmandas kvartalis avaldasime kaks blogipostitust ning postitasime 13 korral FB lehel Rakke Kogudus, 15 korral FB grupis Rakke Koguduse liikmed facebookis ning 3 korral Rakke Kogudusega seotud sündmustest FB grupis Rando laulude sõbrad.

Koguduse jumalateenistuste info ilmus Väike-Maarja valla infolehes augustis ja septembris.

Kokkuvõtte koostas Katrin oktoobris 2018.

Monday, July 9, 2018

Juuli - oktoober 2018 Rakke Koguduses

P 15.7.18 koguduse väljasõit Puka Vabakoguduse aastapäevale. Rakkes jagame Sõna video vaatamisega.
P 29.7.18 väljasõit Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi "Peeteli" Vabakoguduse aastapäevale.
P 19.8.18 kõneleb Mati Murumaa.
P 16.9.18 kõneleb Viljar Liht.
P 28.10.18 Rakke Koguduse aastapäev.

Rakke Koguduse jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.30 Rakkes Oru 1-1.

Ootame Sind!

(aeg-ajalt võib juhtuda, et pärast jumalateenistust järgneb kohvilaud)


P 08.07.2018 Rakke Koguduse jumalateenistusel
jagasid sõna Panainti Posmag ja Peeter Roosimaa. Aitäh!

Foto: Rakke Kogudus
FB Rakke Kogudus

Tuesday, July 3, 2018

Rakke Kogudus 2018

P 8.7.18 kõneleb Peeter Roosimaa.
P 19.8.18 kõneleb Mati Murumaa.
P 16.9.18 kõneleb Viljar Liht.
P 28.10.18 Rakke Koguduse aastapäev.

Rakke Koguduse jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.30 Rakkes Oru 1-1.

Ootame Sind!

(ülalnimetatud pühapäevadel ja võibolla mõnel teisel pühapäeval ka võib juhtuda, et pärast jumalateenistust järgneb kohvilaud)