Monday, October 1, 2018

2018 III kvartal Rakke Koguduses

Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon! 
(Matteuse 12:42)

8.7.18 külalised Tartust
Pärast pikemat pausi märkisime alates 2018. aasta juulikust jälle järjepidevamalt üles koguduse sündmusi ning osalejate arve. Viie aasta tagust võrdlusmaterjali leiab postitusest Aasta 2013 Rakke Koguduses. Samuti oleme arvulisi kokkuvõtteid teinud aastatel 2015 ja 2016.

2018. aasta kolmandas kvartalis juulist septembrini toimus Rakke Koguduses 13 jumalateenistust, millest osalejate arvu märkisime üles kümnel. Jumalateenistustel oli keskmiselt 10 osalejat. Kõige vähem 2 osalejat oli jumalateenistusel suveharjal 15. juulil, kui mitmed koguduse liikmed osalesid väljasõidul Puka koguduse aastapäevale. Kõige rohkem 15 osalejat oli 16. septembri jumalateenistusel, kui meil olid külalised Kohila kogudusest ning leidis aset ka selle kvartali ainus leivamurdmine. Kokku osales koos külalistega 3. kvartali jumalateenistustel vähemalt 29 erinevat osalejat.

Juulist septembrini toimus vähemalt 11 kolmapäevaõhtust palvetundi, millest osalejate arvu märkisime üles seitsmel. Palvetundides oli keskmiselt 8 osalejat. Kõige vähem 6 osalejat oli 4. juuli ja 5. septembri palvetundides. Kõige rohkem 12 osalejat oli 19. septembri palvetunnis.

29.07.2018 Järva-Jaani koguduse aastapäeval

Kolmandas kvartalis käisime kokku viiel väljasõidul, kus oli keskmiselt viis osalejat. Neli osalejat oli kahel väljasõidul - 19. augustil Koeru koguduse aastapäeval ja 29. septembril Toompeal meestekonverentsil (neist viimase osalejate hulka ei arvestanud transporditeenust osutanud üht naist ja kaht last, kes meestekonverentsil ei osalenud). Kuus osalejat oli kolmel väljasõidul - 15. juulil Puka koguduse aastapäeval, 29. juulil Järva-Jaani koguduse aastapäeval ja 12. septembril Jõgeva koguduses eestpalve õhtul. Viiel väljasõidul osales kokku 11 erinevat osalejat.

16.09.2018 külalised Kohilast
Lisaks eelnimetatud jumalateenistustele, palvetundidele ja väljasõitudele said üles märgitud neli muud sündmust - 12. juulil MTÜ Rakke Kirik üldkoosolek viie osalejaga, 15. augustil ristimine Ao Veskijärvel 16 osalejaga, 15. septembril piirkonna nõupidamine Kiviõlis ühe osalejaga Rakke Kogudusest, 23. septembril koguduse üldkoosolek 12 osalejaga. Neil muudel sündmustel osales kokku 25 erinevat osalejat.

Kokku saime kolmanda kvartali statistikanimekirja 26 sündmust, kus osalejate arvu üles märgitud. Keskmiselt ühel sündmusel kaheksa osalejat. Väikseim osalejate arv 1 piirkonna nõupidamisel Kiviõlis 15. septembril ning suurim osalejate arv 16 ristimisel Ao Veskijärvel 15. augustil.

Kõigil neil sündmustel kokku oli vähemalt 36 erinevat osalejat, neist 33 täiskasvanut ja kolm last. Neist 36 erinevast osalejast olid 13 koguduse liikmed, 4 koguduse liikmete pereliikmed (kolm last ja üks ema), kuus koguduse sõbrad ja 13 külalised. Koguduse liikmete hulka on arvatud ka need 2 koguduse sõpra, kes said 19. augustil õnnistatud koguduse liikmeteks.

Külalised kõnelesid kolmel jumalateenistusel - 8. juulil Peeter Roosimaa ja Panainti Posmag Tartust, 19. augustil Mati ja Maie Murumaa, 16. septembril Viljar Liht jt Kohila kogudusest.

Kohvilauad toimusid kolmel külalistega jumalateenistusel, ristimisel ning ühe jumalateenistuse järel seoses koguduse liikme sünnipäevaga.

Kolmes palvetunnis ja kolmel jumalateenistusel vaatasime videoid.

15. augustil ristisime kaks koguduse sõpra ning 19. augustil õnnistasime kaks koguduse sõpra koguduse liikmeteks.

29.09.2018 pärast meestekonverentsi peatus Jägala joal
Kolmandas kvartalis avaldasime kaks blogipostitust ning postitasime 13 korral FB lehel Rakke Kogudus, 15 korral FB grupis Rakke Koguduse liikmed facebookis ning 3 korral Rakke Kogudusega seotud sündmustest FB grupis Rando laulude sõbrad.

Koguduse jumalateenistuste info ilmus Väike-Maarja valla infolehes augustis ja septembris.

Kokkuvõtte koostas Katrin oktoobris 2018.

Monday, July 9, 2018

Juuli - oktoober 2018 Rakke Koguduses

P 15.7.18 koguduse väljasõit Puka Vabakoguduse aastapäevale. Rakkes jagame Sõna video vaatamisega.
P 29.7.18 väljasõit Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi "Peeteli" Vabakoguduse aastapäevale.
P 19.8.18 kõneleb Mati Murumaa.
P 16.9.18 kõneleb Viljar Liht.
P 28.10.18 Rakke Koguduse aastapäev.

Rakke Koguduse jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.30 Rakkes Oru 1-1.

Ootame Sind!

(aeg-ajalt võib juhtuda, et pärast jumalateenistust järgneb kohvilaud)


P 08.07.2018 Rakke Koguduse jumalateenistusel
jagasid sõna Panainti Posmag ja Peeter Roosimaa. Aitäh!

Foto: Rakke Kogudus
FB Rakke Kogudus

Tuesday, July 3, 2018

Rakke Kogudus 2018

P 8.7.18 kõneleb Peeter Roosimaa.
P 19.8.18 kõneleb Mati Murumaa.
P 16.9.18 kõneleb Viljar Liht.
P 28.10.18 Rakke Koguduse aastapäev.

Rakke Koguduse jumalateenistused igal pühapäeval kell 14.30 Rakkes Oru 1-1.

Ootame Sind!

(ülalnimetatud pühapäevadel ja võibolla mõnel teisel pühapäeval ka võib juhtuda, et pärast jumalateenistust järgneb kohvilaud)

Wednesday, June 14, 2017

Eesti EKB Koguduste Liidu suvefestival 2017


Eesti EKB Koguduste Liidu suvefestival 2017 toimub 7.-9. juulil Kohila spordikompleksis (Kooli 1, Kohila)

Programm:

Reede, 7.juuli

18.00 Avateenistus. Muusika Hannes Nõlvak ja Co, Kohila koguduse sekstett, jutlustab Aaron Jen (Taiwan)
18.15 Laste linnalaager "Salajased jäljed" - näidend Noa laev ja mängud (spordikompleksi väikeses saalis)
20.30 Õhtukontsert – The Ilves Sisters. Kohila Mõisakooli hoovis (Tööstuse 17, Kohila), vihma korral spordikompleksis

Laupäev, 8. juuli

8.30 Teekäija ja Allika kirjastuste hommikusöök
10.00 Piiblitund – Aaron Jen
10.00 Laste linnalaager "Salajased jäljed" - näidend “Joona lugu” ja mängud
11.30 Iisrael filmis, muusikas ja sõnumis – ansambel Keshet ja Allar Känd
13.00 Lõunasöök
13.30 “Elu mäng” kõigile eagruppidele (staadioni ümbruses)
13:30 Film “Kohila kogudus 100”  (Vabaduse 32, Kohila)
15.30 Laulge kaasa kontsert-teenistus – Viljar Liht ja Helari Puu ning bänd solistidega
15.30 Noorteprogramm (Kohila avatud noortekeskuses, Turu 14, Kohila)
18.00 Õhtusöök sööklas
19.00 Noorteõhtu Gunnar Kotieseniga
19.30 Misjonikoori kontsert Hageri kirikus (Kiriku tee 1, Hageri)

Pühapäev, 9. juuli

10.00 Piiblitund - Aaron Jen
11.00 Pidulik jumalateenistus. Mosaiik koguduse gospelkoor, jutlus Erki Tamm
11.00 Kristlik suvefestival: laste linnalaager "Salajased jäljed" - lastekirik (Kohila spordikompleksi väikeses saalis, Kooli 1)
Registreeri suvefestivali toitlustamiseks ja ööbimiseks siin: http://www.ekklesia.ee/info/sf-2017-kohilas-registreerimine

Lähem info

Programmijuht Viljar Liht, viljar@ekklesia.ee
Lasteprogramm Pille Nurm, pille.nurm@mail.ee
Noorteprogramm Karina Baumverk, karina.baumverk@gmail.com
Lasteprogramm koostöös Eesti Lastemisjoniga
Suvefestivali toetavad Kohila vallavalitsusEesti Kirikute Nõukogu ja EEKBL Valduste OÜ.
Kohila kogudus: www.kohilakogudus.ee


Sunday, January 1, 2017

Rakke Koguduse aasta 2016

Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus!
Luuka 11:35

Kogu 2016. aasta jooksul toimusid Rakke Koguduses regulaarselt jumalateenistused, osadussöömaajad, sotsiaaltöö koostöös Toidupangaga ning lastekirik. Hooldasime kiriku krunti ning noored käisid noortekatel Jõgeval ja Rakveres.

Jumalateenistustel käisid meile kõnelemas  EEKBKL peasekretär Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor Erki Tamm, Jõgeva Baptistikoguduse pastor Margus Kask ning teised toredad ja armsad külalised. Korduvalt käis meiega oma teadmisi jagamas Uue Testamendi professor teoloogiadoktor Peeter Roosimaa

Rakke Koguduse kodu uks märtsis 2016. Foto: Erki Tamm.
Kordamööda käisime Käsmus Heljal külas. Osaleti pastorite ja töötegijate koosolekutel. Rakke kiriku põlengust möödus 13 aastat ja sulgesime ühe pangakonto (mitte, et need kaks viimast nüüd omavahel seotud oleks olnud).

2016. aastal jätkasid Tiina, Eevi ja Rando mullu sügisel alustanud aastasel Virumaa Kutse Kooli kursusel Rakveres ning jätkus ka Kutse Kooli kogukonnaprojektiks kujunenud Rakke Koguduse Alfa kursus. Tiina ja Katrin jätkasid ka õpinguid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.

Nuutsaku pesapaik. Foto: Rakke Kogudus
Reede õhtust laupäeva õhtuni 8.-9. jaanuaril 2016 toimus meie Alfa kursuse väljasõit Nuutsakule koos Jõgeva Baptistikogudusega. Laupäeval kõneles meile Püha Vaimuga täitumisest külalislektor Toivo Pilli Tartust. Täname kõiki korraldajaid, osalejaid, toetajaid, kaasaelajaid ja eestpalvetajaid! Olge hästi väga õnnistatud!
Alfa kursuse lõpetamine 10.02.2016 Rakkes. Foto: Rakke Kogudus.
10. veebruaril said tunnistuse 10 Alfa kursuse lõpetajat​, kellest kaks olid koguduse liikmed, kolm koguduse liikmete pereliikmed ja viis väljastpoolt kogudust. Kursuse korraldamises osalesid pidevalt aktiivselt viis koguduse liiget ​ning üks eemalviibiv koguduse liige toetas aktiivselt eestpalvetega. Pikemalt ja põnevamalt kirjutasime Teekäija märtsinumbri artiklis "Alfalisi rohkem kui koguduse liikmeid".

Karupäev 14.03.2016 Rakkes. Foto: Rakke Kogudus.
14. märtsil toimus Rakkes kirikukorteris Karupäev, kuhu tuli 15 last. Kaasa oli lastel võetud nii pisikesi kui ka suuri karusid. Lapsi ootas ees mängukarude ja õhupallidega kaunistatud tuba ning kaetud toidulaud, kust loomulikult ei puudunud ka meepurgid ja karukommid. Sellesse päeva mahtus laule, võistkonnamänge, tõestisündinud lugu Margaretest, karupusle kokkupanemine, võistkondade väljamõeldud karujutud ning meisterdamine. Päev lõppes karutunnistuste üleandmisega ning lapsed said kaasa üllatusi. Aitäh lastekiriku õpetajale Merikesele ja tema tublidele abilistele Gätriinile, Chrisabel­ Merileele, Aksale ning paljudele toredatele lastele, kes aitasid toidulaua katmisel ning ruumide koristamisel. Lastele meeldis karupäev.

Foto: Rakke Kogudus.
Kevadel pärast Alfa kursuse lõppu liitusid meiega nõudepesumasin ja televiisor. Koguduse raamatukogu täienes aasta jooksul 48 raamatuga.

Kevadel taastusid ka Alfa ajal ära jäänud kolmapäevaõhtused palve- ja piiblitunnid, mis suve saabudes taas soiku jäid. Kevadistes palve- ja piiblitundides kõnelesid meile video vahendusel Aino TeekelMart MetsalaTimo Lige ja teised väärt sõnaga kõnelejaid.

Maikuus emadepäeval palusime Jumala õnnistust kuuele lapsele Avispea Vabakoguduse pastori Eerek Preisfreundi juhtimisel.

24.07.2016 Järva-Jaanis. Taustal "Isad ja pojad". Foto: Rakke Kogudus.
Pühapäeval 24. juulil Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi "Peeteli" Koguduse 88. aastapäeval andsime edasi ka Rakke Koguduse tervituse. Seekord sõnalise, kuna muusika eest hoolitses Haapsalu Baptistikoguduse meesansambel "Isad ja pojad".

21.08.16 verivärske meesansambli esimene avalik ülesastumine Koeru Vabakoguduse aastapäeval koos külalismuusikutega. Foto: Rakke Kogudus.
Pärast Järva-Jaani koguduse aastapäeva hakkas ansambli "Isad ja pojad" eeskujust nakatatuna Koerus koos käima juba mullu tiksuma hakanud mõttest sündinud Koeru-Rakke-Peetri-Järva-Jaani meeste ühine vaimulik lauluansambel, mis jõudis juba vähem kui kuu aja pärast Koeru Vabakoguduse aastapäeval oma esimese avaliku ülesastumiseni, millest lõiguke õnnestus ka videole püüda.

11.09.16 jumalateenistus Rakkes. Foto: Rakke Kogudus.
Pühapäeval 11. septembril olid Rakke Koguduse jumalateenistusel külas Koeru-Rakke-Peetri-Järva-Jaani meeste ühise lauluansambli liikmed Ain Järva-Jaanist ja Peeter Peetri külast. Nüüd said koos Randoga kõlava kolmiku moodustanud meeste spontaanset esitust kuulda ka need Rakke Koguduse liikmed, kes Koeru aastapäeval ei olnud. Sügisel osalesid Rakke Kogudus ja MTÜ Ülistus partneritena Koeru Vabakoguduse projektis meesansambli tegevuse toetamisel. Tänaseks on ansambli tegevusulatus laienenud lõunasse Jõgeva ja Võiblani ning kasutatakse nime Kasekoor.

Kasekoori 2016. aasta kokkuvõte: Kohtla-Järvelt Aoni. Foto: FB

Augustis käisime Avispeal Anre Matetski teenistusel. Septembris vaatasime koguduse toas üheskoos Pildiraadiost otse piibliõpetaja Bayo Oniwinde teenistust Rakvere Karmelis, ühel jumalateenistusel käis muusika ja sõnaga teenimas Mati Murumaa ning ühel pühapäeval kogunesime koguduse asju arutama ümarlauda. Ümarlauas jagatud mõtete toel loodame koguduse tegevust edaspidi paremini korraldada.

Varasemad kolmapäevaõhtused palve- ja piiblitunnid asendusid sügisel alfalise Koidu veetavate laupäevaste videoõhtutega. Alustasime üheskoos hariva video-piibliõppe seeria vaatamisega teemal "Usk ja teadus".Oktoobris vaatasime jumalateenistusel video vahendusel Allan Krolli jutlust Valguse Tee Vabakoguduses ning aasta lõpu poole veel mitmeid Valguse Tee Vabakoguduse jumalateenistusi Mart Metsala ja Peter Nordbergi jutlustega.

Oktoobrikuus elasime kaasa Rakke Robootikute ja Rando esimese plaadi projektidele Hooandja ühisrahastuskeskkonnas.

30.10.16 Rakke Koguduse aastapäeval pastorid palvetamas Rakke kogukonna eest. Foto: Rakke Kogudus.
30. oktoobril tähistasime Rakke Kultuurikeskuses Rakke Koguduse 80. sünnipäeva. Vaatasime tänutundes minevikku ja lootusrikkalt tulevikku. Muusikaga teenisid külalised Mustveest ja Koeru meesansambel. Merike ja tema noortetiim hoolitsesid aastapäeva ajal lastehoiu eest. Viimasel hetkel valmis ja jõudis aastapäevale ka suvel Pärnu Saalemi Vabakoguduses salvestatud Rando esimene plaat "Tuule tee. Rando laulud 1". Aastapäev tõi kokku suure osa Rakke Koguduse endisi ja praeguseid liikmeid ning sõpru, kellest väike osa on näha Google Photos poolt kokkupandud vahvas videokollaažis.


Oktoobrikuu lõpupäevil sängitasime Ao kalmistu liivamulda armsa venna Valdeku, kes pärast Rakke Kogudusest lahkumist tegi aastaid ustavalt Jumala riigi tööd Pärnu Saalemi Vabakoguduse diakonina.Aastapäeval alguse saanud mõttest sündis üle aastate esimene Rakke Koguduse jõulujumalateenistus koostöös Rakke Kultuurikeskusega laupäeval 24. detsembril Ao kabelis. Laulis Koeru meesansambel "Kasekoor" ning kõneles Jõgeva Baptistikoguduse pastor Margus Kask. Kultuurikeskuse abiga oli soovijatele tagatud ka transport.

25. detsembril jätsime lahkuva aastaga hüvasti koguduse ühises jõululauas koos mitme omaseks saanud alfalisega.

Kokkuvõtte koostas jaanuaris 2017 Katrin, täiendasid mitmed koguduse liikmed. Kokkuvõtte koostamisel olid abiks Rakke Koguduse blogi, Facebooki leht ja fotod.


Wednesday, June 1, 2016

2015 palve- ja piiblitundide kokkuvõte

Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu. Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. - 2.Korintlastele 3:4-6

Pildi allikas: elusona.ee

2015. aastal jätkus Rakke Koguduses 2010. aastal alustatud palvetöö laupäevaõhtuste palvetundide vormis, millele lisandusid 2014. aastal nädalasisesed piiblitunnid algul teisipäeviti ja hiljem kolmapäeviti. Palve- ja piiblitunde juhtis jätkuvalt Rando. Ülistasime üheskoos Jumalat, lugesime apokriivasid, käsitlesime süvendatult kümnise teemat, kuulasime ja vaatasime salvestusi jutlustest, konverentsidest ja TV7 saateid “See on üleloomulik”, jagasime oma kogemusi Jumalaga, kõigil oli võimalus palvetada ühises palveringis.

2015. aastal loobusime laupäevaõhtustest tundidest ning jäid nädalasisesed palve- ja piiblitunnid (edaspidi - palvetunnid). 2015. aasta novembri keskpaigast toimus kolmapäevaõhtuti Alfa kursus ning siis eraldi palvetunde lisaks ei toimunud, kuna palvetundides osalejad osalesid ka Alfa kursusel.

Jõudumööda kirjutasime üles palvetundides osalejate arvu ja erinevaid osalejaid. 2015. aasta esimesel poolaastal sai osalejate arv üles märgitud kokku 27 korral, teisel poolaastal 5 korral, kokku 32 korral. Keskmiselt oli palvetundides 6 osalejat, väikseim üles märgitud osalejate arv oli 4 ja suurim 8. 2015. aasta jooksul osales palvetundides kokku vähemalt 11 erinevat osalejat.

2016. aastal jätkame kolmapäevaõhtuste palvetundidega alates veebruarist pärast alfa kursuse lõppemist. Jätkame helisalvestuste kuulamise ja videote vaatamisega. Püüame näha suuremat pilti ja mõista paremini Jumala armu. Otsime selgust, kas 2016. aasta sügisel alustada järgmise alfa kursusega või hoopis millegi muuga, et aidata meie kogukonna inimestel jõuda lähemale Jumalale..

Kokkuvõtte koostasid Katrin ja Rando juunis 2016. Kokkuvõtte koostamisel olid abiks Rakke Koguduse 2015. aasta arvudes, 2012 palvetundide kokkuvõte, koguduse 2013 aasta ning 2015-2016 Alfa kursuse kokkuvõtted.

Monday, March 14, 2016

Karupäev14.märtsil toimus Rakkes kirikukorteris karupäev, kuhu tuli 15 last. Lapsed said eelnevalt selle päeva kohta kutsed ja kaasa soovitasime võtta oma lemmik mängukaru. Kaasa oli lastel võetud nii pisikesi, kui ka suuri karusid. Lapsi ootas ees pisut teistsugune tuba, see oli kaunistatud mängukarude ja õhupallidega. Toidulaual oli kook , küpsiseid, karastusjoogid,puuviljad, sokolaadid ja meepurgid ning karukommid.Sellesse päeva mahtus laule, võistkonnamänge,tõestisündinud lugu Margaretest, karupussle kokkupanemine, iga võistkond mõtles välja toreda karujutu, meisterdamine. Lapsed said sooja toiduga oma keha kinnitada ning maiustada rikkalikult toidulaualt. Päev lõppes karutunnistuste üleandmisega ning lapsed said kaasa üllatusi.

Aitäh Gätriinile, Chrisabel­ Merileele, Aksale ning paljudele toredatele lastele, kes aitasid toidulaua katmisel ning ruumide koristamisel. Lastele meeldis karupäev.

Merike Õun